Κάλυψη 100% για αγορά ζώων & σπορές μετά από καταστροφές δίνει η ΚΑΠ

Την κάλυψη 100% των εξόδων για την αγορά παραγωγικών ζώων και µονοετών φυτών µαζί µε τα έξοδα φυτευσής τους, προβλέπει η τρέχουσα ΚΑΠ, για τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. ∆ηλαδή, οι διαχειριστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα εφόσον το θελήσουν να προκηρύξουν Μέτρο επιδότησης µέσα ΠΑΑ για να ανασυστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο οι κτηνοτρόφοι και οι