Μεταβίβαση

Λιγότερη παρακράτηση στην αξία δικαιωμάτων για μεταβιβάσεις χωρίς γη

Η µείωση ή η κατάργηση της παρακράτησης ως προς την αξία των δικαιωµάτων που αφορά τη µεταβίβαση-πώλησή τους χωρίς γη, είναι µία από τις ενέργειες που εξετάζεται ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση στο νέο καθεστώς επιδοτήσεων της ερχόµενης ΚΑΠ, επαγγελµατιών και νεοεισερχόµενων στον αγροτικό χώρο. Λιγότερη παρακράτηση στην αξία δικαιωμάτων για μεταβιβάσεις χωρίς γη με

Έως 15/5 μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου έχουν τη δυνατότητα αγρότες και κτηνοτρόφοι να υποβάλλουν αίτηση μεταβίβασης και οριστικοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2018, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με τη Διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2018. Οι παραγωγοί, που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το έτος 2018, μπορούν

Μία φορά στην πενταετία μεταβίβαση αγροτεμαχίων στην Απονιτροποίηση

Μεταβιβάσεις επιτρέπονται μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου δεσμεύσεων με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες μπορεί να υπερβαίνουν τη μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου των δεσμεύσεων. Αυτό αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με τη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική

Τίτλος

Go to Top