Με έξι δεσμεύσεις επιδότηση 487 ευρώ ανά ζωική μονάδα σε νέο μέτρο για τα βοοειδή

Το Μέτρο της Ευζωίας επανέρχεται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ και πλέον θα περιλαµβάνει και την επιδότηση των βοοειδών, µε προγραµµατισµένο συνολικό προϋπολογισµό 10 εκατ. ευρώ. Για όποιον βοοτρόφο είναι σε θέση να ακολουθήσει µία σειρά 6 δεσµεύσεων η επιδότηση ορίζεται στα 487 ευρώ ανά ΜΖΚ για όλο το κοπάδι που διατηρεί. Οι σχετικές ενέργειες για