Ανοίγει νέος κύκλος με ενισχυμένα πριμ στα αγροπεριβαλλοντικά εντός του 2024 μαζί με αγροτική μεταποίηση

Τον προγραµµατισµό των προκηρύξεων παρουσίασαν οι διαχειριστικές αρχές στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ που ολοκληρώθηκε στα Ιωάννινα προ ολίγων ημερών. Σύµφωνα λοιπόν µε το στέλεχος της ΕΥ∆ ΠΑΑ Ηλία Τσεργούλα ο προγραµµατισµός προδηµοσιεύσεων και προκηρύξεων έχει ως εξής: Αγροπεριβαλλοντικά: 1ο Εξάµηνο 2024: Ορνιθοπανίδα, Ελαιώνας Άµφισσας, Κοµφούζιο, Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων σε ορυζώνες, Σπορά τοπικών