Τον Μάρτιο Βιολογικά με αυξήσεις μέχρι 200% στα πριμ μετατροπής 3ετίας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιµασία της πρόσκλησης της Βιολογικής Γεωργίας ύψους 290 εκατ. ευρώ, µε το θεσµικό πλαίσιο να ολοκληρώνεται εντός του Φεβρουαρίου και να ακολουθεί η πρόσκληση πριν το άνοιγµα του φετινού ΟΣ∆Ε. Τον Μάρτιο έρχεται η πρόσκληση για τα νέα Βιολογικά με αυξήσεις μέχρι 200% στα πριμ μετατροπής της 3ετίας Αναφορικά µε