Το πριμ των 10 ευρώ για δασολίβαδα συνδυάζει βιολογικά με αυτόχθονες

Τη δυνατότητα αίτησης ενίσχυσης μέσω eco-schemes για τη δράση 31.5-Β «Δασολιβαδικά οικοσυστήματα» που αφορά βοσκοτοπικές εκτάσεις, έχουν και οι κτηνοτρόφοι που διατηρούν δεσμεύσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων Βιολογικής κτηνοτροφίας και αυτόχθονες φυλές του ΠΑΑ, σύμφωνα με νέα τροποποιητική απόφαση των ασυμβατοτήτων. Το πριμ των 10 ευρώ για δασολίβαδα συνδυάζεται με βιολογικά και αυτόχθονες Σημειώνεται πως