Ποσοστό ενίσχυσης με βάση επιμέρους δαπάνες στα επόμενα Σχέδια Βελτίωσης

Τα περασµένα Σχέδια Βελτίωσης κατεγράφησαν ως αυτά µε τις λιγότερες αιτήσεις για αγορά τρακτέρ σε σχέση µε τα περασµένα προγράµµατα, µία φιλοσοφία που έρχεται µε βάση τουλάχιστον τον αρχικό σχεδιασµό να αποτυπωθεί ως ένα βαθµό και στο θεσµικό πλαίσιο της νέας πρόσκλησης. Διαφορετικό ποσοστό ενίσχυσης για τον ίδιο επενδυτικό φάκελο ανάλογα με τη δαπάνη στα