Ημέρα πληρωμών για όλα η Παρασκευή, με εκκαθάριση τσεκ και αναδιανεμητική

Όλοι οι δείκτες δείχνουν Παρασκευή, για τις πληρωμές των αγροτών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, χωρίς ωστόσο κάποιος να προδικάζει την ποιότητα των πιστώσεων που θα γίνουν και αφορούν στην εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης (υπόλοιπο 30%) και την πληρωμή, για πρώτη φορά φέτος, της αναδιανεμητικής, δηλαδή της ενίσχυσης που έχει προβλεφθεί για τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις. Οι