Με ελέγχους από φέτος τα eco-schemes, τέλος τα «εύκολα» Βιολογικά

Με ελέγχους από φέτος τα eco-schemes, τέλος τα «εύκολα» Βιολογικά Σε αναθεώρηση των επιλογών τους αναφορικά µε τις δηλώσεις eco-schemes, οδηγεί τους παραγωγούς η εικόνα των πληρωµών µε το τελικό ύψος των µοναδιαίων πριµ να µοιάζει για µία ακόµη χρονιά µε «τρενάκι του τρόµου». Με ελέγχους από φέτος τα eco-schemes, τέλος τα «εύκολα» Βιολογικά, αρχές