Μικροαλλαγές στα ποσά βασικής με ενισχυμένα τα δικαιώματα φυτικής

Tην αναδιαµόρφωση της µέσης αξίας δικαιωµάτων, την κάλυψη αντιµετώπισης µε έως 95,1 ευρώ νέων εχθρών σε δέντρα µέσω eco-schemes και αλλαγές στη συνδεδεµένη ενίσχυση µηδικής και την ειδική βάµβακος, προβλέπει η 1η τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Μικροαλλαγές στα ποσά της βασικής το 2024 με ενισχυμένα τα δικαιώματα φυτικής, πιο κάτω τα βοσκοτόπια Πρόκειται