Ειδικό ταμείο στήριξης αγροτών μέχρι 40 ετών με επιδότηση 48.000 ευρώ

Ένα ολοκαίνουργιο Ταµείο που θα συνδυάζει πριµ πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών και δανεισµό συνολικού ύψους έως 100.000 ευρώ, ετοιµάζουν οι διαχειριστικές αρχές. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, το ταµείο αυτό θα είναι σε θέση να προσφέρει επιχορήγηση ακόµη και µεγαλύτερη από το καθιερωµένο Μέτρο του ΠΑΑ «πακέτο» µε εγγυηµένο δανεισµό, ώστε να µειωθούν ή