Συνδυασμοί eco-schemes και αγροπεριβαλλοντικών με 100 ευρώ ανά στρέμμα

Το 2024 και ειδικότερα το φετινό ΟΣ∆Ε θα αποτελέσει το έτος βάσης για την πλειοψηφία των αγροπεριβαλλοντικών του ΠΑΑ που περιλαµβάνουν τα βιολογικά, την απονιτροποίηση, το Κοµφούζιο, τις Σπάνιες Φυλές κ.α. Έξυπνοι συνδυασμοί αγροπεριβαλλοντικών και eco-schemes δίνουν ενίσχυση πάνω από 100 ευρώ το στρέμμα Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα παραπάνω θα πρέπει να