Εξισωτική 2024 με 12 ευρώ στα ορεινά και 9 ευρώ σε μειονεκτικές

Τη διαδικασία αιτήσεων για τη φετινή εξισωτική αποζημίωση ύψους 12,2 ευρώ το στρέμμα για τις ορεινές και 9 ευρώ για τις μειονεκτικές περιοχές, ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γνωστοποιώντας ότι θα γίνει μέσω ΟΣΔΕ και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σημειώνεται πως η εξισωτική πιστώνεται σε αγροτεµάχια και βοσκοτόπια που βρίσκονται σε ορεινές και µειονεκτικές