Στο τραπέζι η πρόταση για ΙΚΑ αγροτικού τομέα με 17% κρατήσεις αντί εργόσημου

Στο τραπέζι η πρόταση για ΙΚΑ αγροτικού τομέα με 17% κρατήσεις αντί εργόσημου. Έντονα αντιδρούν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες του πρωτογενή τοµέα στην ερµηνεία του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ, που χαρακτηρίζει ως παρανοµούσες τις δραστηριότητες αναδροµικά από 1η Ιανουαρίου 2017, κατηγορώντας τους επαγγελµατίες πως οι συναλλαγές εργοσήµου ΟΓΑ ως τρόπος πληρωµής των εργατών γης που