Με 27 λεπτά στο χέρι του παραγωγού έκλεισε το σκληρό ο Πλατύκαμπος

Συμφωνία για τη διάθεση της φετινής παραγωγής, εφόσον βέβαια εξασφαλίσει και τη συγκατάθεση των παραγωγών, έχει κλείσει ο Θεσσαλικός Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου για το σύνολο των ποσοτήτων σκληρού σιταριού (περίπου 5.000 τόνοι) και κριθαριού (περίπου 2.000 τόνοι) που έχει σήμερα στις αποθήκες του. Με 27 λεπτά στο χέρι του παραγωγού έκλεισε το σκληρό ο Πλατύκαμπος, τιμή