Ειδική στρεμματική ενίσχυση για τη χρήση οργανικών λιπασμάτων συμπεριλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο της ΚΑΠ

Στην προσθήκη ενός νέου Μέτρου του ΠΑΑ για τη στρεµµατική ενίσχυση όσων εφαρµόζουν οργανικά λιπάσµατα στις εκµεταλλεύσεις τους και µίας αντίστοιχης δράσης στο νέο πρασίνισµα για πριµ εναπόθεσης compost, θα προχωρήσει η Ελλάδα στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Τα παραπάνω αναφέρει η χώρα µας στην απάντησή της προς την Κοµισιόν µετά τις παρατηρήσεις για το

Τομεακό στα αιγοπρόβατα προκρίνουν τα σχόλια Κομισιόν για την Ελλάδα

Να προβλεφθούν τοµεακά προγράµµατα και σε άλλους τοµείς πέρα από τους υποχρεωτικούς (οίνος, µέλι, ελιά-ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά), ζητά παράλληλα η Κοµισιόν στις παρατηρήσεις της. Τομεακό πρόγραμμα στα αιγοπρόβατα προκρίνουν τα σχόλια Κομισιόν για Ελλάδα Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως η Κοµισιόν στα έγγραφα που απέστειλε, ζητά σε χώρες που υπάρχει µικρός αριθµός Οµάδων Παραγωγών (όπως η Ελλάδα)

Πληρώνει καλά το νέο Πρασίνισμα όσους μείνουν εκτός από τα Βιολογικά, ειδικά σε αρωματικά, κηπευτικά

Στη νέα ΚΑΠ οι επιδοτήσεις για τη διατήρηση Βιολογικής Γεωργίας (Μέτρο 11.2) και η Απονιτροποίηση (Μέτρο 10.1.4) µεταφέρονται στις άµεσες ενισχύσεις και όσοι ενταχθούν φέτος στις δύο αυτές προσκλήσεις, δεν θα µπορούν, όσο διαρκούν οι δεσµεύσεις τους, να αντλήσουν χρήµατα από ορισµένα καθεστώτα του νέου πρασινίσµατος. Πιο συγκεκριµένα, στα Βιολογικά το 2023 και το 2024

Πρόσθετες προϋποθέσεις για συνδεδεμένες, δεν αρκεί μόνο η παραγωγή

Να εξασφαλιστούν ποιοτικά κριτήρια ως προς τη λήψη συνδεδεµένων για τα προϊόντα που έχουν προβλέψει οι εθνικές αρχές στο σχετικό κατάλογο, ζητά η Κοµισιόν στις παρατηρήσεις της για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Συγκεκριµένα, παρατηρεί σοβαρές ελλείψεις αιτιολόγησης για ορισµένα προϊόντα και προσθέτει ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη στόχευση ώστε να µη δίνεται οριζόντια,

Επείγει η εξειδίκευση για τα τιμολόγια στον ενεργό αγρότη ενόψει ΟΣΔΕ 2022, ζητά εγγυήσεις η ΕΕ

Το ύψος των άμεσων ενισχύσεων που θα διεκδικήσουν φέτος οι Έλληνες αγρότες μέσω ΟΣΔΕ, θα επηρεάσει άμεσες τις υποχρέωσεις τους (προσκόμιση παραστατικών) για την πληρωμή του τσεκ στη νέα ΚΑΠ, με την Κομισιόν να ζητά στο διαβιβαστικό της 31ης Μαρτίου με τις παρατηρήσεις για τα στρατηγικά σχέδια, να αποδείξουν τα κράτη-μέλη πώς ακριβώς ο ορισμός

Επένδυση σε αγορά δικαιωμάτων με ημερομηνία λήξης, μόνο τα στρέμματα θα μετρούν από το 2026

Επένδυση µε ηµεροµηνία λήξης που αναγράφει «2026» θα πρέπει να θεωρείται η αγορά δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, βάσει τα όσα περιγράφει στο διαβιβαστικό της προς τα κράτη-µέλη η Κοµισιόν για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Με ημερομηνία λήξης η επένδυση σε αγορά δικαιωμάτων, μόνο τα στρέμματα θα μετρούν από το 2026 Σε αυτό αναφέρεται πως από

Με πρόσθετη βασική ενίσχυση 7 ευρώ το στρέμμα σε όλη την επιλέξιμη έκταση οι νέοι αγρότες το 2023

Η συµπληρωµατική ενίσχυση στους νέους γεωργούς, θα χορηγηθεί, όχι µόνο για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώµατα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιµα εκτάρια που δηλώνουν. Η συµπληρωµατική ενίσχυση νέων γεωργών δινόταν στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο ως προσαύξηση 25% επί της βασικής ενίσχυσης που εισέπρατταν οι δικαιούχοι. Την περίοδο 2023-2027 θα δίνεται ως

Οι 19 συνδεδεμένες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ και τα ακριβή ποσά ανά στρέμμα βάσει τιμών αναφοράς

Με ενισχυμένο τον κτηνοτροφικό τομέα και τα σιτηρά προβλέπονται οι τιμές αναφοράς στις νέες συνδεδεμένες, αύξηση σε πορτοκάλι και μείωση στο ρύζι. 1.Σκληρό Σιτάρι Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης που καλύπτεται µε την αντίστοιχη καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει µε τουλάχιστον 18 Kgr/στρέµµα πιστοποιηµένο σπόρο (έναντι 12 Kgr/στρέµµα την προηγούµενη περίοδο), δηλαδή

Mε πριμ 12 ευρώ ανα στρέμμα στις αροτραίες, 11 στις δενδρώδεις και 10 στα βοσκοτόπια η αναδιανεμητική

Σε 11,69 ευρώ το στρέμμα στην αγρονομική περιφέρεια των αρόσιμων καλλιεργειών, σε 10,89 ευρώ στις μόνιμες καλλιέργειες και σε 9,81 ευρώ στα βοσκοτόπια, υπολογίστηκε ο μέσος όρος της αναδιανεμητικής στήριξης για τη νέα ΚΑΠ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda. Η αναδιανεμητική στήριξη θα αφορά τις επιλέξιμες εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις που αναλογούν στα

Δέκα απαντήσεις για τα δικαιώματα της νέας ΚΑΠ και πότε δίνει βασική ενίσχυση το Εθνικό Απόθεμα

Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, τα δικαιώµατα, οι µεταβιβάσεις και το Εθνικό Απόθεµα έχουν ξεκινήσει πλέον να αποσαφηνίζονται καθώς το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο έχει πάρει το δρόµο για την Κοµισιόν. Οι περισσότερες αλλαγές έχουν να κάνουν µε την αξία των δικαιωµάτων και όχι την κατανοµή τους, ενώ το Εθνικό Απόθεµα αναµένεται να αποκτήσει τρία τµήµατα ανάλογα

Τίτλος

Go to Top