Λαχείο το εγκριτικό στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, πολλοί οι υποψήφιοι και λίγα τα λεφτά

Λαχείο το εγκριτικό στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, πολλοί οι υποψήφιοι και λίγα τα λεφτά Με περιορισµένους πόρους δηµοσίας δαπάνης ύψους µόλις 208 εκατ. ευρώ διαµορφώνονται τα επόµενα Σχέδια Βελτίωσης και µε βάση τις προβλέψεις των διαχειριστικών αρχών συνολικά 2.600 εκµεταλλεύσεις θα µπορέσουν να επιδοτηθούν από το νέο Μέτρο που ετοιµάζεται. Λαχείο το εγκριτικό στα νέα