Τον υπολογισμό της οφειλής τους στην πρώην ΑΤΕ μπορούν να αμφισβητήσουν πλέον οι αγρότες Απόφαση-σταθμός του Αρείου Πάγου για τα δάνεια αγροτών της Αγροτικής Τράπεζας

Σταθμό για την ελληνική Δικαιοσύνη και τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα στους αγρότες-δανειολήπτες και στην τελούσα υπό καθεστώς εκκαθάρισης Αγροτική Τράπεζα αποτελεί απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία δίνει το δικαίωμα στους δανειολήπτες αγρότες να αμφισβητήσουν τον υπολογισμό της οφειλής τους, σύμφωνα με τον Ν.3259/2004 περί πανωτοκίων, στον οποίο προέβη μονομερώς η