Οι πίνακες μοριοδότησης για τα Βιολογικά που βγαίνουν ως τέλος έτους

Τα κριτήρια προτεραιότητας και τη μοριοδότηση που θα καθορίσουν τους δικαιούχους για τις προσκλήσεις Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (μετατροπή και διατήρηση βιολογικών πρακτικών) ύψους 400 εκατ. ευρώ που αναμένεται να εκδοθούν το Δεκέμβριο, γνωστοποίησαν οι διαχειριστικές αρχές. Οι νέοι πίνακες μοριοδότησης για την προκήρυξη Βιολογικών που βγαίνει στον αέρα ως τα τέλη Δεκεμβρίου Συνολικά τέσσερις