Το ηχηρό «κανόνι» στα λιπάσματα που τρόμαξε πιο πολύ τις τράπεζες και ο αντίχτυπος στην αγροτική παραγωγή

Το ηχηρό «κανόνι» στα λιπάσματα που τρόμαξε πιο πολύ τις τράπεζες και ο αντίχτυπος στην αγροτική παραγωγή. Μέρες µεγάλης αναστάτωσης διέρχεται αυτό τον καιρό ο κλάδος των λιπασµάτων στην Ελλάδα, µε αφορµή την κατάρρευση, προ διµήνου περίπου, γνωστής εγχώριας εταιρείας trading (λειτουργούσε ως γραφείο αντιπροσωπείας διεθνούς εµβέλειας οµίλου), η οποία έχει αθετήσει συµφωνίες άνω των