Έκδοση τιμολογίου από τον αγρότη ή από τον αγοραστή, οι νέες υποχρεώσεις που φέρνει το MyData

Eντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, διενέργεια αυτόµατων ψηφιακών ελέγχων, διπλασιασµό των ηλεκτρονικών συναλλαγών µε την καθολική χρήση POS για διενέργεια πληρωµών φέρνει νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, που σηµαίνει πως οι αγρότες θα χρειαστεί να στραφούν πιο µεθοδικά στην τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Οι παρεµβάσεις που αναµένεται να περιληφθούν σε νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, που θα κατατεθεί στη Βουλή,