Ηρωική έξοδος με πριμ και στήριξη σε άνω των 40, η διαδοχή για 7 χώρες

Με την Ουγγαρία να δίνει τον τόνο µε µία από τις πιο καινοτόµες προσεγγίσεις του µεγάλου ζητήµατος ανανέωσης της υπαίθρου, προβλέποντας και πριµ εξόδου 50.000 έως 100.000 ευρώ και πριµ πρώτης εγκατάστασης για αγρότες άνω των 40 ετών, αξίζει κάποιος να µελετήσει µε προσοχή το τι ετοιµάζουν τα κράτη-µέλη της ΕΕ στα πλάνα διαδοχής µέσω

Βήμα – βήμα πριμ εξόδου και προώθηση διαδοχής στα πρότυπα των Ισπανών

Το πρώτο ολοκληρωµένο προσχέδιο του Μέτρου δηµιουργίας συνεργατικών σχηµάτων αποχωρούντος – νέου γεωργού µε τίτλο «Προώθηση της διαδοχής στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις» µέσω του νέου ΠΑΑ είναι γεγονός. Πρόκειται για κείµενο που προέρχεται από την επεξεργασία των ισπανικών αρχών, το οποίο έρχεται να δώσει µία πολύ καλή κατεύθυνση για το τι πρέπει να περιµένουν οι Έλληνες

Κλείδωσαν τα κριτήρια για το πριμ εξόδου της νέας ΚΑΠ, από 60 έως 67 ετών το όριο για την χορήγηση στήριξης

Σε συμφωνία για τα ηλικιακά όρια του πριμ εξόδου της νέας ΚΑΠ ήρθαν τα ευρωπαϊκά όργανα, δίνοντας τελικά το περιθώριο στις εθνικές αρχές να χορηγήσουν τη στήριξη είτε σε αγρότες που έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης ή σε αγρότες που θα φτάσουν την ηλικία αυτή έως το τέλος του επιχειρηματικού πλάνου (έως επταετία) που θα

Ωριμάζει ο σχεδιασμός για πριμ εξόδου από το αγροτικό επάγγελμα

Εφάπαξ ενίσχυση αποχώρησης από το αγροτικό επάγγελµα, ετήσιο πριµ για πρόωρη συνταξιοδότηση και χρηµατοδότηση συµπράξεων νέων και µεγάλων σε ηλικία αγροτών στα πλαίσια της κληρονοµικής διαδοχής. Αυτή είναι η τριάδα ειδικών κινήτρων, που µάλιστα µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους, τα οποία εξετάζουν να ενεργοποιήσουν οι εθνικές αρχές στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ ώστε να καλυφθεί

Τίτλος

Go to Top