Με αυστηρότερο έλεγχο πριμ σε ζιζανιοκτονία και κλαδέματα eco-schemes

Με αυστηρότερο έλεγχο πριμ σε ζιζανιοκτονία και κλαδέματα eco-schemes. Οι έλεγχοι για τα οικολογικά σχήματα θα εντατικοποιηθούν ως προς το σύνολο των αιτούντων παραγωγών και κυρίως σε δράσεις που δεν έχουν κόστος αγοράς εισροών ώστε να υπάρχει διαφάνεια, όπως είναι για παράδειγμα τα καλοκαιρινά κλαδέματα και η μηχανική ζιζανιοκτονία, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο