Οι καλύτερες επιλογές eco-schemes σε έξι κλάδους για μέγιστο πριμ που φτάνει μέχρι 128 ευρώ το στρέμμα

Το άνοιγµα του πληροφοριακού συστήµατος για τη δήλωση των eco-schemes αναµένουν ακόµη οι αγρότες για το έτος ενίσχυσης 2023, µε την όλη διαδικασία προς το παρόν να µην έχει ακόµη κάποια τελική διορία. Παρακάτω λοιπόν παρουσιάζονται οι επιλογές που υπάρχουν για συνδυασµούς µε τη µέγιστη ενίσχυση για τις φετινές δηλώσεις, ενώ από την 1η Νοεµβρίου