Ενίσχυση στα 80 ευρώ το στρέμμα θα γράψει το κομφούζιο με βάση τη νέα πρόσκληση που ανοίγει εντός Ιουλίου

Ενίσχυση στα 80 ευρώ το στρέμμα θα γράψει το κομφούζιο με βάση τη νέα πρόσκληση που ανοίγει εντός Ιουλίου Μέχρι τα 80 ευρώ το στρέμμα αναμένεται να φθάσει το πριμ για το Κομφούζιο (μέθοδος παρεμπόδισης σύζευξης εντομολογικών εχθρών) στα πυρηνόκαρπα, με τη νέα πρόσκληση που αναμένεται να ανοίξει ταυτόχρονα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Πιο συγκεκριμένα,