Δουλειές με φούντες για τους μελετητές στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών 2024, με βάση τα 45 μόρια θα κάνουν ουρές οι επιλαχόντες

Δουλειές με φούντες για τους μελετητές στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών 2024, με βάση τα 45 μόρια θα κάνουν ουρές οι επιλαχόντες Αυτόµατα πάνω από τη βάση λαµβάνουν βαθµολογία όλοι οι υποψήφιοι κτηνοτρόφοι για το πρόγραµµα Νέων Αγροτών, ενώ το ίδιο ισχύει για τη φυτική παραγωγή για όσους δηλώσουν φέτος Τυπικές Αποδόσεις άνω των 22.000