Στα 1.319 ευρώ/μονάδα η επιδότηση πιστοποίησης ολιστικής προσέγγισης

Στα 1.319 ευρώ/μονάδα η επιδότηση πιστοποίησης ολιστικής προσέγγισης Την κάλυψη του κόστους Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης µε τα πρότυπα Agro 2-1 και Agro 2-2 προβλέπει ένα νέο Μέτρο του ΠΑΑ, προϋπολογισµού 41 εκατ. ευρώ. Το Μέτρο µε κωδικό 3.1.2 «Στήριξη για νέα συµµετοχή σε εθνικά συστήµατα ποιότητας» θα προκηρυχθεί εντός του έτους, και καλύπτει το 100% των