Πλήρης κάλυψη Νέων σε πέντε Περιφέρειες με τα 100 εκατ. ευρώ επιπλέον

Τον πίνακα με την ανακατανομή των πρόσθετων πόρων Νέων Αγροτών δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μαζί με τις Περιφέρειες Νότιου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Ηπείρου πλέον και η Δυτική Μακεδονία μπορεί να καλύψει όλους όσους έκαναν φάκελο. Πλήρης κάλυψη Νέων Αγροτών σε 5 Περιφέρειες με τα 100 εκατ. επιπλέον Όπως αναφέρει το υπουργείο