Χώρο σε μη αρόσιμη γη θα είναι υποχρεωμένοι να αφιερώνουν από το 2024 γεωργοί με πάνω από 100 στρέμματα

Από το 2024 και μετά οι γεωργοί με αρόσιμη γη άνω των 100 στρεμμάτων θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον το 4% της συνολικής έκτασης της εκμετάλλευσης σε μη παραγωγικές εκτάσεις, προκειμένου να λαμβάνουν το τσεκ. Η υποχρέωση αυτή εισάγεται με το πρότυπο 8 «Μη παραγωγικές εκτάσεις», των υποχρεώσεων αιρεσιμότητας. Σύμφωνα με αυτό: α. Τουλάχιστον το