Αναλυτικές οδηγίες για τις 11 δράσεις που συνιστούν πρασίνισμα για πρόσθετο πριμ έως 55 ευρώ το στρέμμα

Τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν και τις υπηρεσίες που θα πρέπει να ενσωµατώνουν οι ψηφιακές εφαρµογές µέσω των οποίων «θα τρέξουν» δράσεις του νέου πρασινίσµατος, αποτυπώνει απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που µεταξύ άλλων ορίζει και τις υποχρεώσεις των παρόχων της εφαρµογής. Πρόκειται για 13 δράσεις, µεταξύ των οποίων ορισµένες αρκετά σηµαντικές όπως το Κοµφούζιο,