Τα 12 μέτρα ΚΑΠ που μπορούν να αξιοποιήσουν οι αιγοπροβατοτρόφοι

Τα 12 μέτρα ΚΑΠ που μπορούν να αξιοποιήσουν οι αιγοπροβατοτρόφοι Το χρηµατοδοτικό πλέγµα το οποίο θα παρεµβάλει την αιγοπροβατοτροφία στη νέα ΚΑΠ από άµεσες πληρωµές και επενδύσεις, έδωσε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµήτρης Μελάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης αφιερωµένη στον κλάδο, που διεξήχθη στη Λέσβο. Οι 12 δυνατότητες αξιοποίησης μέτρων της νέας ΚΑΠ που έχουν