Σε ΦΕΚ οι συνδεδεμένες, 5,8 ευρώ στο σκληρό, 7,5 και 12 τα κτηνοτροφικά

Υπουργική απόφαση με τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων της φυτικής παραγωγής, έτους 2022 δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Β', 2313), σε μια εξέλιξη που φέρνει πιο κοντά την πίστωση της πληρωμής στους δικαιούχους παραγωγούς, με την πληρωμή που σε μεγάλο μέρος της έγινε την Μεγάλη Τρίτη, να ολοκληρώνεται ως την Μεγάλη Πέμπτη 13