Στα 12,2 ευρώ σε ορεινές περιοχές και στα 8,9 ευρώ για μειονεκτικές ορίστηκε η εξισωτική για το 2023

Σε ΦΕΚ εκδόθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την εξισωτική αποζημίωση, ορίζοντας πως φέτος οι εκμεταλλεύσεις σε ορεινές περιοχές θα λάβουν 12,2 ευρώ ανά στρέμμα και οι εκμεταλλεύσεις σε μειονεκτικές 8,9 ευρώ ανά στρέμμα, με την ενίσχυση να βαίνει μειούμενη το τμήμα εκτάσεων που ξεπερνάει τα 200 στρέμματα. Η αίτηση θα γίνεται μέσω του ΟΣΔΕ, ενώ