Ενίσχυση μέχρι 17 ευρώ το στρέμμα για ειδική θρέψη και app στο κινητό

Φέτος εισάγεται για πρώτη φορά η διεκδίκηση επιδότησης για παραγωγούς που στο πρόγραµµα λίπανσης και θρέψης του χωραφιού τους χρησιµοποιούν λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης, µε παρεµποδιστές ή βιοδιεγέρτες. Η επιδότηση αυτή θα πηγαίνει σε όλα τα επιλέξιµα στρέµµατα που έχει στη διάθεση ο παραγωγός (θα φτάνει τα 17 ευρώ το στρέµµα) και όχι µόνο σε όσα