2022

Κανένα δικαίωμα κάτω από το 60% της μέσης αξίας βάσει απόφασης για το ΟΣΔΕ του 2022 που ξεκινά τη σύγκλιση

Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι μικρότερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022, θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς αυτής, αναφέρει η απόφαση που εκδόθηκε για τις φετινές αιτήσεις ΟΣΔΕ και εκκινεί και επίσημα το νέο κύκλο διαδικασίας σύγκλισης που θα λήξει το

Γλυκιά σύγκλιση αξίας δικαιωμάτων και το 2022, με 4 ισόποσες ως το 2026

Επισπεύδεται κατά ένα χρόνο η έναρξη της διαδικασίας εσωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, με βάση το τελικό κείμενο υπομνήματος που κατέθεσε, όπως είχε υποχρέωση, η χώρας μας στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για ένα μικρό πρώτο βήμα προσέγγισης των κανόνων της νέας ΚΑΠ και έρχεται να εγκαινιάσει κατά κάποιο τρόπο την κατευθυντήριο γραμμή για πλήρη εσωτερική

Τίτλος

Go to Top