Απλώνεται σε κάμπους που είναι εκτός το πριμ καλαμποκιού το 2024

Σε διαδικασία αναθεώρησης βρίσκεται ο χάρτης Υδάτων της χώρας που θα επηρεάσει άµεσα την επιλεξιµότητα των αγροτεµαχίων για τη λήψη συνδεδεµένης ενίσχυσης καλαµποκιού, διαδικασία που θα έπρεπε να έχει τελειώσει ήδη από το 2022 µε βάση τα αναρτηµένα χρονοδιαγράµµατα στη ∆ιεύθυνση Υδάτων του ΥΠΕΝ. Όπως φαίνεται λοιπόν µοιάζει απίθανο για το έτος ενισχύσεων 2023 να