Έως 22 ευρώ το στρέμμα έξτρα ενίσχυση με πριμ μικρών εκμεταλλεύσεων

Υψηλές πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο να αυξηθεί η επιδότηση υπέρ µικρών αγροτών (αναδιανεµητική) µέσω των κονδυλίων που θα περισσέψουν από νέο πρασίνισµα και συνδεδεµένες, φτάνοντας το µέγιστο ποσό που προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Μέχρι 22 ευρώ το στρέμμα επιπλέον ενίσχυση φέρνει το πριμ για τις μικρές εκμεταλλεύσεις ∆ηλαδή να φτάσει σε ποσό ύψους