Σε σύγχυση βρίσκονται οι παραγωγοί αλλά και οι λογιστές με το τι ισχύει στην τήρηση του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία». Την ίδια στιγμή έχουν βγει στα χωράφια οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και τα πρόστιμα πέφτουν βροχή. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες, πριν λίγες ημέρες έγινε έλεγχος σε θερμοκήπιο, που απασχολούσε με εργόσημο δέκα εργάτες γης, στην περιοχή της Λάρισας και επειδή δεν υπήρχε βιβλίο προσωπικού έπεσε πρόστιμο που ξεπερνούσε τα 110.000 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι η αρχική τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή, ανέφερε ότι ήταν υποχρεωτική από τους αγρότες και τους αλιείς η τήρηση βιβλίου προσωπικού που απασχολούν σε αγροτικές εργασίες.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε κατά την ψήφισή της στη Βουλή και ανέφερε ότι το βιβλίο προσωπικού θα πρέπει να το έχουν οι αγρότες που απασχολούν εργάτες μισθωτούς με σχέση ή σύμβαση εργασίας σε αγροτικές εργασίες και στην αλιεία και όχι για όλους τους αγρότες, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι υπάρχουν εργάτες που εργάζονται κάποιες ημέρες ή κάποιους μήνες (σαν εποχικοί) και άλλοι που εργάζονται για χρόνια (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ.α.). Θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις για την διάρκεια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας που θα πρέπει να υπάρχει ώστε να τηρείται ο πίνακας προσωπικού.

Πηγή:Agrotypos.gr