Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εντάσσουν την ευφυή γεωργία στα πανεπιστήμια.

Κάθε γωνιά του πλανήτη έχει αρχίσει ήδη να προετοιμάζει τα στελέχη του αγροτικού τομέα που θα μεταφέρουν την καινοτομία και την τεχνολογία στην πρωτογενή παραγωγή, δίνοντας την ευκαιρία στον αγροτικό τομέα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα των αγορών, του περιβάλλοντος και της κλιματικής μεταβολής.

Πανεπιστήμια από την Αμερική την Αυστραλία, την Ολλανδία, τη Γεωργία και άλλες χώρες έχουν δημιουργήσει πτυχία και μεταπτυχιακά ευφυούς γεωργίας και καινοτομίας, δίνοντας το στίγμα για την κατεύθυνση των πραγμάτων τα επόμενα χρόνια στον αγροτικό τομέα. Ο έγκυρος ιστότοπος precisionag παρουσίασε πριν από λίγο καιρό μια λίστα με τα καλύτερα πανεπιστήμια για την ευφυή γεωργία. Η λίστα περιλαμβάνει 25 πανεπιστήμια, τα οποία έχουν στόχο να προετοιμάσουν ειδικούς επιστήμονες για τη νέα πραγματικότητα χρήσης συστημάτων ευφυούς γεωργίας, αλλά και εύρεσης καινοτόμων λύσεων για την καλύτερη προσαρμογή των καλλιεργειών στις νέες καιρικές συνθήκες.

Πανεπιστήμια
Τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε πολλές και διάφορες χώρες, αποδεικνύοντας πως η ανάγκη εφαρμογής καινοτόμων συστημάτων είναι καίρια σε κάθε αγροτική χώρα. Μερικά από αυτά είναι το πολιτειακό πανεπιστήμιο του Οχάιο, το πολιτειακό πανεπιστήμιο της Αϊόβα, το πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, το πανεπιστήμιο Μάσεϊ στη Νέα Ζηλανδία, το πανεπιστήμιο Βαγκενίνγκεν στην Ολλανδία, το πανεπιστήμιο Σάο Πάολο στη Βραζιλία, το πανεπιστήμιο της Γεωργίας στη Γεωργία.

Ελλάδα
Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών που, όπως και οι παραπάνω, έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πως η αναβάθμιση του αγροτικού τομέα θα έρθει και μέσω της εκπαίδευσης των νέων γενεών στην καινοτομία. Έτσι, λοιπόν, έχουν αρχίσει να δημιουργούνται προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια που εντάσσουν τα στελέχη του αγροτικού τομέα στις νέες συνθήκες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Καινοτόμες εφαρμογές στην αειφορική γεωργία, στη βελτίωση φυτών και στην αγρομετεωρολογία» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

Ο υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος και καθηγητής του εργαστηρίου γεωργίας, Δρ. Δημήτρης Μπιλάλης, αναφέρει στην «ΥΧ» πως «οι ανάγκες τόσο της παραγωγής όσο και του περιβάλλοντος έχουν αλλάξει. Γι’ αυτόν τον λόγο, όσοι δουλεύουν στον αγροτικό τομέα θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταδίδουν την καινοτομία και από ιδέα να την κάνουν πράξη. Σε αυτές τις αρχές, συστάθηκε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό για το οποίο είναι υπεύθυνα τρία διαφορετικά εργαστήρια του πανεπιστημίου (εργαστήριο γεωργίας, εργαστήριο βελτίωσης και εργαστήριο αγρομετεωρολογίας)».

Γνώσεις
Οι νέες τεχνικές στη διαχείριση των ζιζανίων και των εχθρών, η καλλιέργεια καινοτόμων καλλιεργειών και οι γνώσεις στην πρόβλεψη παραγωγής και κινδύνων είναι μόνο μερικές από τις γνώσεις που χρειάζεται ένας σύγχρονος γεωπόνος για να μπορέσει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των αγροτών.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Δρ. Δ. Μπιλάλη, δίνει έμφαση «στις νέες τεχνικές στη διαχείριση των ζιζανίων και στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε τη μετά ίσως γλυφοσάτη εποχή. Εστιάζουμε, επίσης, στις καινοτόμες καλλιέργειες, οι οποίες καλλιεργούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή έχουν καλλιεργηθεί πριν από χρόνια και επανέρχονται ξανά. Εξετάζουμε, λοιπόν, ποιες καλλιέργειες μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις καιρικές μεταβολές, αλλά και ποιες ταιριάζουν καλύτερα στο διαφορετικό μικροκλίμα κάθε περιοχής της Ελλάδας».

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, οι νέοι γεωπόνοι θα πρέπει να έχουν γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή νέων λιπασμάτων. «Αναπτύσσουμε μεγάλη τεχνογνωσία στα λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης, δηλαδή λιπάσματα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα στελέχη του αγροτικού τομέα θα είναι σε θέση να μάθουν τρόπους να δεσμεύσουν αυτό το πλεονάζον άζωτο και να το μετατρέπουν σε πρωτεΐνη για φυτά, ζώα ή ανθρώπους», τονίζει ο Δρ. Δ. Μπιλάλης και συνεχίζει, λέγοντας πως το μεταπτυχιακό παρέχει γνώσεις σχετικά με την αγρομετεωρολογία, δίνοντας την ευκαιρία στους γεωπόνους να αποκτήσουν γνώσεις ανάλυσης των δεδομένων, καθώς και πρόβλεψης παραγωγής και κινδύνων».

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: ypaithros.gr