Στην τροποποίηση του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020 αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς βάσει της επικείμενης πρόσκλησης, μεγάλος αριθμός υποψήφιων επαγγελματιών αγροτών πρόκειται να απορριφθεί. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», προτεραιότητα είναι να τροποποιηθεί η ελάχιστη βαθμολογία και από τους 65 βαθμούς που προβλέπεται σήμερα, να μειωθεί στους 50 βαθμούς.

Το υπομέτρο, αν και φιλόδοξο και ιδιαίτερα θετικό ως προς τη φιλοσοφία του, καθώς παρέχει ενίσχυση ύψους 14.000 ευρώ στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να αναπτύξουν τις γεωργικές τους δραστηριότητες, αποδεικνύεται πως σε πολλά σημεία του έχει αστοχίες. Οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με αποτέλεσμα, όπως πληροφορούμαστε από μελετητές της χώρας, να απορρίπτεται η συντριπτική πλειονότητα των ενδιαφερόμενων παραγωγών, κυρίως δε των κτηνοτρόφων.

Τυπική απόδοση
Είναι χαρακτηριστικό πως για να συγκεντρώσει ο υποψήφιος έστω το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας (65%), το σύνολο των καλλιεργειών του θα πρέπει να έχει τυπική απόδοση από 5.000 έως και 7.999 ευρώ. Επιπλέον, πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος σε περιοχή έως 5.000 κατοίκων και το ατομικό του εισόδημα με βάση τα φορολογικά στοιχεία να μην ξεπερνά τα 3.000 ευρώ. Αντίστοιχα, το οικογενειακό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15.000 ευρώ.

Εκ του αποτελέσματος, τα παραπάνω μοιάζουν σχεδόν ανέφικτα, καθώς απορρίπτονται όσοι παραγωγοί λαμβάνουν Εξισωτική Αποζημίωση, Πρασίνισμα ή και Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, που δηλώνονται στη φορολογική δήλωση και άρα προστίθενται στο αγροτικό εισόδημα. Ένας παραγωγός που συγκεντρώνει τη βαθμολογία, την ίδια ώρα απορρίπτεται, καθώς δεν πληροί το κριτήριο του ατομικού εισοδήματος, επειδή λαμβάνει μία εκ των ανωτέρω ενισχύσεων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι. Για παράδειγμα, κτηνοτρόφος με 70 αιγοπρόβατα, που φαινομενικά πληροί την προϋπόθεση της τυπικής απόδοσης, επειδή οφείλει να έχει και βοσκότοπο, απορρίπτεται και εκείνος στο τέλος, καθώς αθροιστικά η τυπική απόδοση υπερβαίνει το όριο των 7.999 ευρώ (υπολογίζονται αθροιστικά η τυπική απόδοση του αριθμού των ζώων και του βοσκοτόπου).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται συνάντηση των γεωτεχνικών Νοτίου Ελλάδος με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα, Χ. Κασίμη, προκειμένου να συζητηθεί το επίμαχο θέμα. Ήδη, πάντως, ασκείται πίεση προς τις διαχειριστικές αρχές για να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις πριν από τις 4 Μαρτίου, ημερομηνία έναρξης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

 

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: ypaithros.gr