Ειδική μέριμνα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς υπαγορεύει ο «ειδικός φάκελος» Μητσοτάκη προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με βάση τον οποίο θα πρέπει να κινηθεί μέχρι τα τέλη του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό το οποίο τονίζεται είναι η άμεση εισαγωγή νόμου για τους συνεταιρισμούς και η ανάγκη για μείωση της φορολογίας στο 10% για όλες τις ομάδες παραγωγών και τα συνεργατικά σχήματα.

Τα άλλα δύο θέματα που θίγει η πρωθυπουργική επιστολή για το υπουργείο Γεωργίας είναι η διασφάλιση σταθερών πόρων από τη νέα ΚΑΠ και η αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων στα αγροτικά προϊόντα με εντατικοποίηση των ελέγχων.

 

Αν υποθέσει κανείς ότι για τα δύο τελευταία ζητήματα οι κατευθύνσεις δεν θα μπορούσαν να είναι και διαφορετικές, η επιλογή του πρωθυπουργού να θέσει με σαφήνεια την ανάγκη κατάρτισης ενός αξιόπιστου νέου νόμου για τους συνεταιρισμούς, δίνει τον τόνο των πολιτικών διαθέσεων, όπως και η σύσταση για άμεση μείωση του φορολογικού συντελεστή, τόσο για τις συνεταιριστικές οργανώσεις όσο και για τα συνδεδεμένα μ’ αυτές μέλη.

Τώρα είναι σαφές ότι, τόσο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να μεριμνήσουν για τα περαιτέρω. Εκτιμάται ότι η αποκατάστασης της νομικής τάξης στους συνεταιρισμούς θα πρέπει να προηγηθεί της μείωσης του φορολογικού συντελεστή, αν θέλουμε οι ρυθμίσεις να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να μην υπάρξουν στρεβλώσεις.

Σε γενικές γραμμές πάντως ίσως πρέπει να επισημανθεί ότι η «δεσμεύσεις» Μητσοτάκη για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υστερούν σε αριθμό σε σχέση με αυτές άλλων χώρων ευθύνης.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr