Μπόλικη δουλειά περιµένει τη νέα διοίκηση του Οργανισµού Πληρωµών, καθώς τους δύο αυτούς µήνες καλείται να διευθετήσει έγκαιρα και χωρίς λάθη, που θα στοιχίσουν ενισχύσεις στους αγρότες, αλλά και ενδεχόµενους καταλογισµούς στη χώρα µας, τις πιστώσεις των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του τρέχοντος έτους περί τα 120 εκατ. ευρώ, την εξισωτική αποζηµίωση του 2019 ύψους 235 εκατ. ευρώ, αλλά και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, µαζί µε το Εθνικό Απόθεµα και τις µεταβιβάσεις που ξέµειναν τον Οκτώβριο.

Πρώτα στις πληρωµές τα προγράµµατα, η πίστωση των οποίων, σύµφωνα µε τις κοινοτικές υποχρεώσεις της χώρας µας, πρέπει να γραφτεί µέχρι τις 30 Νοεµβρίου. Κατόπιν, από τις 19 ∆εκεµβρίου προγραµµατίζεται η πληρωµή της εξισωτικής, µε τα 150 εκατ. ευρώ να αφορούν τις ορεινές περιοχές και τα 80 εκατ. ευρώ τις περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς και λίγες µέρες µετά, πιθανότατα την Παρασκευή 27 ∆εκεµβρίου, να γίνει η εξόφληση του τσεκ.

Εν τω µεταξύ, τρέχουν στο µεσοδιάστηµα πληρωµές από παλιά προγράµµατα, κάποιες αποζηµιώσεις de minimis, ενώ δεν «ακούγεται» τίποτα για τις παλιές εξισωτικές και παραµένει σε εκκρεµότητα το ζήτηµα µε το περιβόητο υπόλοιπο 10% των αποζηµιώσεων του περσινού έτους, ύψους 14 εκατ. ευρώ περίπου. Αν και οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως κάτι δείχνει να κινείται µε τις διαδικασίας µετά και την τοποθέτηση της νέας διοίκησης.

Από την άλλη, αυτό που ψιθυρίζεται πάλι, είναι το ενδεχόµενο επιστροφής αγροτικού πετρελαίου, µόνο βέβαια εφόσον υπάρξει το απαραίτητο δηµοσιονοµικό περιθώριο, όπως υπογραµµίζεται σε κάθε ευκαιρία από τους αρµόδιους. Μάλιστα γίνεται λόγος για άµεσες ενέργειες, πιθανότατα ακόµα και µέσα στον Νοέµβριο, ωστόσο τίποτα δεν είναι σίγουρο για την ώρα.

Σε πρώτη φάση, πάντως, οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ, ασχολούνται µε την πίστωση της προκαταβολής, ύψους περί τα 120 εκατ. ευρώ, για τη Βιολογική Γεωργία, τη Βιολογική Κτηνοτροφία, το Κοµφούζιο, τις Σπάνιες Φυλές, τους Ορυζώνες, την Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας και τη Μείωση Νιτρορύπανσης. Εν τω µεταξύ αναρτήθηκαν στη ∆ιαύγεια οι σχετικές εγκρίσεις πιστώσεων περίπου 90 εκατ. ευρώ για τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία και 41 εκατ. ευρώ για την Απονιτροποίηση, ανοίγοντας το δρόµο για την πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων, που δροµολογείται για το τελευταίο δεκαήµερο του µήνα και µετά τις 20 Νοεµβρίου.

Παράταση ΟΣΔΕ Πηγή: agronews.gr