Στα 30.155.000 ευρώ το τελικό κονδύλι που εγκρίθηκε, με την απόφαση να δημοσιεύεται και στην διαύγεια.

Στοιχεία για την επερχόμενη πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των αιγοπροβατοτρόφων της χώρας παρέχει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης, απαντώντας εγγράφως στην Βουλή. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για ένα μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η πληρωμή πάει σίγουρα για Οκτώβριο ή και πιο μετά.

Τα κριτήρια
Όπως έχουμε γράψει και πάλι έχει μπει ένας κόφτης στον αριθμό των επιλέξιμων ζώων (500 ζώα) ώστε να μη χαμηλώσει περαιτέρω η ενίσχυση, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δικαιούχοι της ενίσχυσης καθορίζονται οι κτηνοτρόφοι που διατηρούν μονάδα, της οποίας το κοπάδι παραδίδει τουλάχιστον 100 κιλά γάλα. Παράλληλα, για τα νησιά στα οποία δεν λειτουργεί τυροκομική μονάδα, αίρεται η υποχρέωση παράδοσης γάλακτος.

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζει: Επιπλέον, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, σχεδίασε τη λήψη μέτρων στήριξης του κλάδου των αιγοπροβατοτρόφων της χώρας, σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο λήψης μέτρων κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας [αριθμ C(2020) 1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωσης της Επιτροπής]. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδης, από τις αρχές του μηνός Ιουλίου του 2020 διαβίβασε αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο ζητούσε ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ οικονομικού έτους 2020 για την καταβολή κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, συνολικού ύψους 30.500.000 ευρώ.

Tο ΥΠΑΑΤ υπέβαλε για γνωμάτευση στις 08/07/2020 σχέδιο απόφασης χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΜΚΕ) και η ΚΕΜΚΕ στις 15 Ιουλίου διαβίβασε ηλεκτρονικά τη γνωμάτευσή της. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ (Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων) στις 15 Ιουλίου του 2020 γνωστοποίησε τα μέτρα στήριξης στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας στην Ε.Ε. μέσω του συστήματος SANI και η Ε.Ε ενέκρινε τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον ανωτέρω τομέα (SA 58048).

Με την αποστολή της προρρηθείσας απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, το σχέδιο απόφασης χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας διαβιβάζεται για υπογραφή στα συναρμόδια υπουργεία (Οικονομικών και ΥΠΑΑΤ) και, αφού υπογραφεί, δημοσιεύεται, στη συνέχεια, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης λαμβάνοντας αριθμό ΦΕΚ.

Αρμόδιος φορέας καταβολής των ανωτέρω κρατικών ενισχύσεων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερομένους για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεών των με τα οριζόμενα από την απόφαση δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης έχουν προθεσμία τριάντα ημερών (30) από την ημερομηνία δημοσίευσης, προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Ενίσχυσης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι της απόφασης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης καθορίζονται οι κτηνοτρόφοι που διατηρούν μονάδα της οποίας το κοπάδι παραδίδει τουλάχιστον 100 κιλά γάλα. Διευκρινίζεται ότι για τα νησιά στα οποία δεν λειτουργεί τυροκομική μονάδα, αίρεται η υποχρέωση παράδοσης γάλακτος.

Δείτε ολόκληρη την απάντηση πατώντας ΕΔΩ

Πηγή: www.agronews.gr