Σε πέντε δόσεις, αρχής γενομένης από τις 31 Μαρτίου, θα πληρωθεί το χρεωστικό υπόλοιπο των 1.300 ευρώ, που καταλογίστηκε από τον ΕΦΚΑ κατά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών της 3ετίας 2017-2019, σε 800.349 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Σε νέα εγκύκλιο του ο ΕΦΚΑ, διευκρινίζει για όσους επαγγελματίες και αγρότες, έχουν χρεωστικό υπόλοιπο, τα ακόλουθα:

– Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 31.3.2021. (Η αρχική προθεσμία καταβολής πρώτης δόσης έληξε στις 30.11.2020, αλλά παρατάθηκε λόγω της πανδημίας).

– Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

– Οι δόσεις αποπληρωμής εξοφλούνται, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις έως την νέα προθεσμία καταβολής τους.

– Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

– Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.

– Οι δόσεις εξοφλούνται με την χρήση του κωδικού πληρωμής που ίσχυε για την καταβολή εισφορών έως 31.12.2019.

– Μετά τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.

– Έχουν επέλθει οι απαιτούμενες αλλαγές στην μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών» και στον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου.

– Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.gr ) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες [Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης→Εκκαθάριση έτους 2019].

Αναλυτικά η εγκύκλιος ΕΦΚΑ διαθέσιμη εδώ

Να σημειωθεί ότι, οι εισφορές υπολογίζονταν αρχικά από τον ΕΦΚΑ με βάση τα εισοδήματα της προηγούμενης χρήσης και μετά, με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την οριστικοποίηση των εισοδημάτων, ακολουθούσε η εκκαθάριση με βάση τα πραγματικά δεδομένα των εισοδημάτων.

Παράδειγμα, ο υπολογισμός των εισφορών του 2019, έγινε αρχικά με βάση τα εισοδήματα του έτους 2018. Όμως, η τελική εκκαθάριση των εισφορών έγινε με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν για το έτος 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι, για τα συγκεκριμένα έτη δήλωσαν αυξημένα εισοδήματα σε σχέση με εκείνα που είχαν δηλώσει στα προηγούμενα έτη, επιβαρύνονται, με αναλογικά υψηλότερες εισφορές, οι οποίες μέχρι και τη χρήση 2019, υπολογίζονταν επί των καθαρών κερδών.

Αντίστροφα, σε περίπου 340.000 μη Μισθωτούς, οι εισφορές αποδείχτηκαν χαμηλότερες, μετά τη εκκαθάριση και επιστράφηκαν ή συμψηφίστηκαν με τρέχουσες ή άλλες υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ.

Πλέον, από το 2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών είναι συγκεκριμένες, χωρισμένες σε έξι κλάσεις, από τις οποίες επιλέγει όποια θέλει κάθε επαγγελματίας, με δήλωση που υποβάλει στην αρχή εκάστου έτους.

Από την εκκαθάριση των εισφορών των 1.503.043 μη Μισθωτών ασφαλισμένων, των ετών 2017, 2018, 2019 προέκυψε ότι:

– 359.000 ασφαλισμένοι με μηδενικό αποτέλεσμα.

– 800.349 ασφαλισμένοι με μέσο χρεωστικό υπόλοιπο 1.355,61 ευρώ, το οποίο είναι καταβλητέο σε 5 μηνιαίες δόσεις.

– 343.669 ασφαλισμένοι έχουν με μέσο πιστωτικό υπόλοιπο 606,17 ευρώ, στους οποίους επιστράφηκαν ή συμψηφίστηκαν με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Πηγή: agronews.gr