Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να εκδοθεί η προδηµοσίευση της 3ης πρόσκλησης Νέων Αγροτών, µε τις διαχειριστικές αρχές να διαµορφώνουν το πλαίσια µε σηµαντικές αλλαγές.

Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν ότι µία από αυτές είναι η αύξηση του κατωφλιού ένταξης στο Μέτρο από τα 8.000 ευρώ Τυπική Απόδοση στα 12.000 ευρώ, ώστε να µπορέσει να «µετριαστεί» µε κάποιον τρόπο το ενδιαφέρον που θα φέρει το µεγαλύτερο πριµ των 30.000-35.000 ευρώ.

Εφόσον τελικά αποφασιστεί κάτι τέτοιο, τότε οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα ώστε να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες εκτάσεις που θα τους επιτρέψει να είναι επιλέξιµοι. Σηµειώνεται πως τίποτα ακόµα δεν έχει «κλειδώσει» για την Τυπική Απόδοση καθώς ακόμα εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια, με ένα εξ αυτών να είναι τα 12.000 ευρώ. Πάντως, τα έτη δεσµεύσεων θα αυξηθούν από τα 3-4 που είχαν προβλεφθεί σε περασµένες προκηρύξεις.

Στη νέα πρόσκληση εξετάζεται παράλληλα η αύξηση του περιθωρίου πρώτης εγκατάστασης, από το 12µηνο στους 18 µήνες. ∆ηλαδή, να µπορεί κάποιος που έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά µέσα στο καλοκαίρι του 2020 να ενταχθεί στο Μέτρο.

Κατά τα άλλα ο υπόλοιπος σκελετός του προγράµµατος όσον αφορά τους δικαιούχους και τα χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης αναµένεται να µην αλλάξει θεαµατικά. ∆ηλαδή, για να ενταχθεί κάποιος στο Μέτρο πρέπει να είναι κάτω των 41 ετών. Επίσης, δεν πρέπει να έχει σύζυγο που είναι είτε επαγγελµατίας αγρότης – αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ,

ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης – αγρότισσα από το ΜΑΑΕ, εξαιρουµένων των συζύγων των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας. Τέλος, δεν πρέπει να είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

Τυπικές αποδόσεις

Τα 8.000 και 12.000 ευρώ Τυπική απόδοση µεταφράζονται µε βάση τις κύριες καλλιεργητικές επιλογές και επιλογές εκτροφών των παραγωγών σε:

 • Ελαιώνας (επιτραπέζια ελιά): 27 και 40 στρέµµατα.
 • Ελαιώνας (ελαιοποιήσιµη ελιά): 43 και 65 στρέµµατα.
 • Ακρόδρυα: 16 και 24 στρέµµατα.
 • Εσπεριδοειδή: 16 και 24 στρέµµατα.
 • Πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, αµπελώνες (οίνος): 12 και 18 στρέµµατα.
 • Αµπελώνες (επιτραπέζιο σταφύλι): 9 και 14 στρέµµατα.
 • Κηπευτικά: 7 και 11 στρέµµατα.
 • Σκληρό σιτάρι: 245 και 368 στρέµµατα.
 • Βαµβάκι: 53 και 80 στρέµµατα.
 • Πρόβατα: 86 και 129 θηλυκά.
 • Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής: 13 και 20 θηλυκά.

Οι παραπάνω εκτάσεις/ζώα θα πρέπει να δηλωθούν στο ΟΣ∆Ε 2021.

Πηγή: agronews.gr