Με επενδυτικό πλάνο νέων αγροτών το σχέδιο για το πριμ εξόδου που βρίσκει χώρο στα Προγράμματα της ΚΑΠ

Υπό επεξεργασία βρίσκεται το σχέδιο παρεμβάσεων του ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα περίοδο της ΚΑΠ που ξεκινά το 2023. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη βρίσκονται στο πλάνο μικρά Σχέδια Βελτίωσης, το πριμ εξόδου στο πλαίσιο συνεργασίας νεαρών και μεγαλύτερων σε ηλικία αγροτών και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα παρέχουν πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής.

Το πολυσυζητηµένο Μέτρο του πριµ εξόδου για τους αγρότες κοντά στη συνταξιοδότηση, βρίσκεται και επίσηµα στις παρεµβάσεις που σχεδιάζουν οι σύµβουλοι του ΥΠΑΑΤ για τη νέα ΚΑΠ. Το ταβάνι της χρηματοδότησης υπολογίζονται κοντά στα 50.000 ευρώ, όπως έχει αναφέρει σε εκτενή ρεπορτάζ της η Agrenda και ενδέχεται να οριστεί από το ύψος των ενισχύσεων που λαµβάνουν οι αγρότες κοντά σε ηλικία σύνταξης βάση των δικαιωµάτων που έχουν και τα οποία θα παραχωρήσουν.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα υπο-µέτρο του Μέτρου «Συνεργασία» στη νέα ΚΑΠ και προβλέπει τη σύµπραξη ενός νεαρού και ενός αγρότη κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης που υλοποιούν ένα επενδυτικό πλάνο για κάποια χρόνια (έως 7ετία). Στο τέλος του επενδυτικού πλάνου η εκµετάλλευση πηγαίνει στα χέρια του νεαρού αγρότη και ο µεγαλύτερος, αποζηµιώνεται µε το πριµ εξόδου. Η µορφή της ενίσχυσης µπορεί να είναι ετήσια ή εφάπαξ.

Επί του ζητήματος, με συνέντευξή του στην εφημερίδα Agrenda, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου είχε αναφέρει πως βλέπει το «πριμ εξόδου» ως ένα εργαλείο που θα διευκολύνει την εγκατάσταση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις των νέων, χωρίς όµως να αποκοπούν εντελώς, για λόγους κυρίως κοινωνικούς, όσοι θα αποχωρήσουν. Μάλιστα ο κ. Οικονόμου είχε αποκαλύψει πως κατά τη γνώμη του, αυτό θα πρέπει να δίνεται σε όσους είναι στην συνταξιοδότηση ή πολύ κοντά σε αυτή και να συνδέεται µε το ύψος των ενισχύσεων που λαµβάνουν βάση των δικαιωµάτων που έχουν και τα οποία θα παραχωρήσουν.

Βάσει των μέχρι σήμερα διαθέσιμων πληροφοριών, εννέα είναι τα Μέτρα με τα οποία θα καταρτιστεί το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης:

  1. Περιβαλλοντικές, κλιµατικές και άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης (π.χ βιολογική γεωργία, απονιτροποίηση κ.λπ.)
  2. Ενίσχυση περιοχών µε φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς (εξισωτική)
  3. Ενίσχυση περιοχών µε ειδικά µειονεκτήµατα που απορρέουν από διάφορες υποχρεώσεις.
  4. Επενδύσεις (Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση κ.α.).
  5. Επενδύσεις στην άρδευση.
  6. Εγκατάσταση νέων γεωργών, νεοεισερχόµενων και εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων.
  7. Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.
  8. Συνεργασία.
  9. Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών

Κάθε Μέτρο, όπως και τώρα, θα εµπεριέχει «υπο-µέτρα». Για παράδειγµα το Μέτρο «Συνεργασία» περιέχει τα υποµέτρα Leader, ενίσχυσης συνεργασιών στον αγροτικό τοµέα αλλά και το πριµ εξόδου. Σηµειώνεται επίσης ότι οι νεοεισερχόµενοι άνω των 40 ετών, και επισήµως, θα µπορούν να εισπράξουν ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης, εφόσον σχεδιάσουν το ειδικό υπο-µέτρο τα κράτη-µέλη.

Πηγή: agronews.gr