Κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο θέμα των επιλαχόντων Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς τον ερχόμενο Απρίλιο λήγει στις περισσότερες περιφέρειες το περιθώριο για αίτημα πρώτης πληρωμής των δικαιούχων, γεγονός που θα φέρει απεντάξεις και άρα διαθέσιμα κονδύλια για να αξιοποιηθούν από εκείνους που έμειναν εκτός προγράμματος.

Όπως έχουν τα πράγματα και έπειτα από δύο παρατάσεις, μέσα στον Απρίλιο λήγει το 24μηνο περιθώριο από την ημερομηνία ένταξης στο Μέτρο για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής Σχεδίων Βελτίωσης σε Ήπειρο, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Εφόσον δεν δοθεί άλλη παράταση από τις διαχειριστικές αρχές, τότε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 4.1 όσοι δεν έχουν προχωρήσει σε υλοποίηση και αίτημα πληρωμής απεντάσσονται.

Από εκεί και πέρα, το ρεπορτάζ αναφέρει πως θα κληθούν οι επιλαχόντες που μπορούν να «χωρέσουν» με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια να μπουν στο πρόγραμμα. Σημειώνεται εδώ πως η προκήρυξη όπως έχει τροποποιηθεί στο άρθρο 26 παράγραφος 2.1 αναφέρει ότι «Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων.», οπότε μένει να φανεί αν θα ισχύσει αυτό το περιθώριο των 2 ετών για υλοποίηση.

Πηγές από το χώρο των μελετητών λένε στην Agrenda ότι αυτό που σχεδιάζεται είναι να εξυπηρετηθούν από το Μέτρο κυρίως οι επιλαχόντες που έχουν ήδη προχωρήσει σε ένα μέρος της υλοποίησης της επένδυσης, ώστε να μπορέσουν άμεσα να κάνουν αίτημα πληρωμής.

Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τέσσερις αιτήσεις πληρωμής, στα Σχέδια Βελτίωσης. Κάθε αίτηση µερικής πληρωµής γίνεται δεκτή εφόσον µετά την υποβολή της αποµένει προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού.

Σύμφωνα με στοιχεία των διαχειριστικών αρχών έως τα τέλη του περασμένου έτους, είχαν οριστικοποιηθεί αιτήματα για πληρωμές 170 εκατ. ευρώ.

www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής