Να προβλεφθούν τοµεακά προγράµµατα και σε άλλους τοµείς πέρα από τους υποχρεωτικούς (οίνος, µέλι, ελιά-ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά), ζητά παράλληλα η Κοµισιόν στις παρατηρήσεις της.

Τομεακό πρόγραμμα στα αιγοπρόβατα προκρίνουν τα σχόλια Κομισιόν για Ελλάδα

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως η Κοµισιόν στα έγγραφα που απέστειλε, ζητά σε χώρες που υπάρχει µικρός αριθµός Οµάδων Παραγωγών (όπως η Ελλάδα) για πιο λόγο δεν έκαναν κάτι πέρα του υποχρεωτικού, καθώς αυτά τα προγράµµατα περνάνε µέσα από τα συλλογικά σχήµατα και δίνουν κίνητρα συνεργατισµού. Υπενθυµίζεται ότι υπάρχει αίτηµα της ΕΘΕΑΣ για την πρόβλεψη τοµεακού στο αιγοπρόβειο.

∆ιευκρινήσεις για τιµολόγια

Το ύψος των άµεσων ενισχύσεων που θα διεκδικήσουν φέτος οι Έλληνες αγρότες µέσω ΟΣ∆Ε, θα επηρεάσει άµεσες τις υποχρεώσεις τους (προσκόµιση παραστατικών) για την πληρωµή του τσεκ στη νέα ΚΑΠ, µε την Κοµισιόν να ζητά στο διαβιβαστικό της 31ης Μαρτίου µε τις παρατηρήσεις για τα στρατηγικά σχέδια, να αποδείξουν τα κράτη-µέλη
πώς ακριβώς ο ορισµός του «ενεργού αγρότη» θα βοηθήσει στην καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων. Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στις γενικές παρατηρήσεις της Κοµισιόν ζητήθηκε από τα κράτη µέλη να αποδείξουν πώς θα εξασφαλίσουν στοχευµένη στήριξη πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη λήψη άµεσων ενισχύσεων µέσω της διάταξης και των απαιτήσεων του «ενεργού γεωργού». Ωστόσο, προς το παρόν, ακόµα δεν έχουν δηµοσιευτεί κρίσιµες λεπτοµέρειες για τον ορισµό αυτό στην Ελλάδα όπως είναι το ύψος των παραστατικών που θα κληθούν να υποβάλλουν όσοι λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ ά, ποια περίοδο θα αφορούν κ.ο.κ.. Τα στοιχεία αυτά, αν και θα πρέπει να προσκοµιστούν από το 2023, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ θα πρέπει να γίνουν γνωστά πριν ακόµα ανοίξουν οι φετινές αιτήσεις ΟΣ∆Ε.

Μέτρα µείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα από άµεσες ενισχύσεις και ΠΑΑ

Σύµφωνα µε την Κοµισιόν, τα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ θα απαιτήσουν περαιτέρω αναθεώρηση µετά τη ρωσική εισβολή για να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες για: α) ενίσχυση της ανθεκτικότητας του γεωργικού τοµέα της ΕΕ, β) µείωση της εξάρτησης των κρατών µελών από τα συνθετικά λιπάσµατα και κλιµάκωση της παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας χωρίς να υπονοµεύεται η παραγωγή τροφίµων, και γ) µετατροπή της παραγωγικής τους ικανότητας σύµφωνα µε πιο βιώσιµες µεθόδους παραγωγής.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής