Στην απόφαση να παραμείνει ανοιχτό το προσωρινό πλαίσιο κρίσης για ακόμα έναν χρόνο, μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023, προχώρησαν οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου που έγινε την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα κατανομής νέων κρατικών ενισχύσεων σε πληττόμενους κλάδους της αγροτικής παραγωγής.

Η προθεσμία έληγε κανονικά στο τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ πρόκειται για τη ρύθμιση βάσει της οποίας κατανεμήθηκε η ενίσχυση των 40 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους (2% επί του τζίρου), αλλά και της στήριξης για την αγορά λιπασμάτων, ύψους 60 εκατ. ευρώ που δρομολογείται να πληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Η εξέλιξη αυτή, δίνει από τη μια πλευρά τη δυνατότητα στο υπουργείο να προχωρήσει στην πληρωμή της ενίσχυσης για τα λιπάσματα μετά το 2022, ίσως στις αρχές του 2023, αφού σε διαφορετική περίπτωση και απουσία κάποιου έτοιμου πλάνου, ενδέχεται η επερχόμενη ενίσχυση να γινόταν βιαστικά και με σημαντικές παραλείψεις. Από την άλλη, μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κύκλων κρατικών ενισχύσεων, αφού κοινή εκτίμηση των υπουργών αλλά και της Κομισιόν, ήταν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και άρα θα διατηρηθούν οι παράμετροι κρίσης που επιβαρύνουν τις παραγωγικές διαδικασίες στον πεδίο της γεωργίας. Επί της δυνατότητας αυτής στάθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος ζήτησε πρόσθετη ενωσιακή χρηματοδότηση, πέραν της ΚΑΠ, για το μετριασμό των επιπτώσεων των αλλεπάλληλων κρίσεων στο γεωργικό τομέα, καθώς όπως τόνισε, «φαίνεται ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι έκτακτη ούτε παροδική».

Η παράταση ενός έτους στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης (Temporary Crisis Framework) ήταν κοινό αίτημα 15 κρατών μελών, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα. Με βάση αυτό, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως 35.000 ευρώ σε πληττόμενες από την κρίση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και έως 400 000 ευρώ ανά επιχείρηση που πλήττεται από την κρίση σε όλους τους άλλους τομείς.

Σημειώνεται πως η ειδική ενίσχυση ζωοτροφών που προέρχεται από το ΠΑΑ έχει διορία (τυπική) για να δοθεί έως τις 15 Οκτωβρίου 2023 και δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση.

Πηγή:www.agronews.gr