Η δέσµευση περί αποδείξης τζίρου στο 50%-60% της Τυπικής Απόδοσης των Νέων Αγροτών, συνεχίζει να προβληµατίζει µελετητές και δικαιούχους. Προφανώς, όπως λένε οι πραγµατικές αποδόσεις των καλλιεργειών και η τιµή τους, διαφέρουν από αυτούς, όχι µόνο από περιοχή σε περιοχή αλλά το σηµαντικότερο, από χρονιά σε χρονιά.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα που παρουσίασε ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ Γιάννης Βαΐδης σε σχετική ηµερίδα στα πλαίσια της έκθεσης Agrotica. «Ας υποθέσουµε ότι ένας δικαιούχος Νέος Γεωργός έχει στόχο τυπικής απόδοσης έτους ολοκλήρωσης (εξόδου, δηλαδή το 3ο ή 4ο έτος από την ένταξη) τις 70.000 ευρώ. Κατά την διάρκεια των επιπρόσθετων δεσµεύσεων (δηλαδή για τα 4 επόµενα έτη) η τυπική απόδοση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε του, δύναται (βάσει θεσµικού πλαισίου) να «πέσει» έως τις 16.000 ευρώ. Όµως, σύµφωνα µε την δέσµευση κύκλου εργασιών θα πρέπει να εµφανίζει στο Ε3 πωλήσεις ύψους τουλάχιστον 35.000 ευρώ (50% ΤΑ εξόδου) για αυτά τα 4 έτη. Με λίγα λόγια, ζητάµε από κάποιον µε τυπική απόδοση (βάσει σταθερών δεικτών) 16.000 ευρώ, να εµφανίσει πραγµατικές πωλήσεις 35.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι παράδοξο;». Άλλωστε, οι δείκτες αυτοί (Τυπικής Απόδοσης) είναι πολύ γενικευµένοι και µακριά από την πραγµατικότητα. «Παραδείγµατος χάρη, όλοι οι οπωρώνες (ροδάκινα βιοµηχανικά, ροδάκινα επιτραπέζια, νεκταρίνια, βερίκοκα, κεράσια, µήλα, αχλάδια, δαµάσκηνα κ.λπ.) έχουν την ίδια τυπική απόδοση 675 ευρώ ανά στρέµµα, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά γενικευµένο και δεν ανταποκρίνεται σε καµία περίπτωση στην πραγµατικότητα», σηµείωσε επιπλέον ο κ. Βαΐδης. Τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη και στον προϊστάµενο της Μονάδας Επενδύσεων, Ευθύµιο Τσιατούρας ο οποίος δεσµεύθηκε πως θα υπάρξει µέριµνα να βρεθούν λύσεις σε όποια προβλήµατα προκύψουν.

Σε προδηµοσίευση το ΕΣΠΑ για δαπάνες ψηφιακού εξοπλισµού

Σε τρεις δράσεις χωρίζεται το νέο ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισµού 300 εκατ. ευρώ, το οποίο προδηµοσιεύτηκε, και ενισχύει σε ποσοστό 50-60% δαπάνες ψηφιακού εξοπλισµού και λογισµικού για υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις. Aναλυτικότερα το πρόγραµµα έχει ως εξής:

∆ράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηµατισµός ΜµΕ: Aφορά βασικό εξοπλισµό από 18.000 έως και 30.000 ευρώ.

∆ράση 2 – Προηγµένος Ψηφιακός Μετασχηµατισµός ΜµΕ: Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής
και τεχνολογικής τους ωριµότητας µε ολοκληρωµένες επενδύσεις.
Ο ενισχυόµενος προϋπολογισµός της αίτησης ορίζεται από 50.000 ευρώ έως και 650.000 ευρώ.

∆ράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηµατισµός Αιχµής ΜµΕ: Αφορά ολοκληρωµένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχµής από 200.001 έως και 1.200.000 ευρώ.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής